Forside

Velkommen til diginotes

Her finder du et udvalg af it-relaterede notesæt inden for områderne: Excel, Word Windows, Programmering etc.

Disse notesæt er detaljerede beskrivelser af specifikke områder.

Du kan gemmelæse notesættene på hjemmesiden eller downloade dem som pdf-fil. Under de forskellige notesæt vil der som oftest være mulighed for at downloade diverse filer, der understøtter opgaverne der gennemgås i notesættet.

VB intro billeder 7

VBA Excel Introduktion

I dette notesæt En introduktion til VBA Hvordan bruges Visual Basic editoren Hvordan arbejdes der i kodevinduet i Visual Basic editoren Dette notesæt introducerer dig for Visual Basic for Applications (VBA). VBA er Excels programmeringssprog og bruges til at lave makroer og brugerdefineret regnearksfunktioner, som du kan bruge i formler. Oprettelse af regnearksfunktioner er i …

Opslagsfunktioner

I dette notesæt En introduktioner til formler der slår værdier op i en tabel Et overblik over regnearksfunktioner der brugers til at udføre opslag Grundlæggende opslagsformler Mere sofistikeret opslagsformler …

What-if analyser i et regneark

I dette notesæt Betragt et what-if eksempel Identificer de forskellige typer af what-if analyser Se på manuelle what-if analyser Opret datatabel med et input og to output Brug Scenariestyring …
Figur 41 Brug af udsnitsværktøjet til at filtrer en pivottabel efter afdeling.

Pivottabeller

Pivottabeller I dette notesæt En introduktion til pivottabeller Hvordan man opretter en pivottabel ud fra et regneark eller tabel Hvordan man gruppere elementer i en pivottabel Hvordan man opretter et beregnet felt eller et beregnet element i en pivottabel Hvordan man opretter et pivotdiagram …