Medlems Gå til Kassen

Medlems Niveau ændre

Du har valgt 1 måned medlemsskab niveau.

Pris for medlemskab er DKK 30,00.

Membership expires after 1 Måned.


Konto Informationer Har du allerede en konto? Log ind her

LAD DETTE STÅ BLANK

Betalings Information Vi accepterer Visa


Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Abonnementsvilkår

Nedenstående abonnementsvilkår gælder for alle abonnementer
tegnet hos Diginotes.

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et abonnement, indgår du en aftale med Diginotes.
Ved tegning af et abonnement modtager du en kvittering via e-mail, som du bør
gemme, da det er kvitteringen for dit køb. Alle kontrakter og aftaler indgås på
dansk og er underlagt dansk ret.

2. Abonnementer

Abonnementet kan tegnes på digital udgivelse. Læs mere under
pkt. 11.

Du skal være mindst 18 år for at købe et abonnement.

3. Opsigelse

Du kan altid opsige dit abonnement via diginotes.dk/ /medlems-konto-2/

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages
fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om et
abonnement. Ved digitale abonnementer tilbagebetales et beløb svarende til den
periode der er tilbage af abonnementet.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage
meddele dette til Diginotes

5. Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Diginotes
eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Diginotes.
Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af
vores produkter.

6. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Diginotes digitale udgivelser, er
til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke
kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til
personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver
skriftlig aftale med Diginotes. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel
udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Diginotes.
Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens
medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om ophavsret og vilkår for brug Diginotes.dk/ophavsret-og-vilkaar.

7. Ansvarsfraskrivelse

Diginotes påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab
eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller
forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet,
behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi
fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse
af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Diginotes er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte
produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan
tilregnes Diginotes som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder
anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af abonnementsvilkårene

Diginotes har til enhver tid ret til at ændre nærværende
abonnementsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i
overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger
opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Diginotes
altid kan modtages.

9. Betaling

Betaling for abonnementet sker forud for hver
abonnementsperiode.

 9 A. Kreditkort

Du kan vælge at betale med kreditkort (Visa).

10. Abonnementer

Diginotes udbyder følgende abonnementer for Diginotes:

1 måned: Giver fuld adgang til Diginotes.dk i 1 måned

3 måned: Giver fuld adgang til Diginotes.dk i 3 måned

1 år: Giver fuld adgang til Diginotes.dk i 1 år

10 A. Adgang til digitale udgivelser

Diginotes produkter understøttes af de fleste browsere og
styresystemer, men vi garanterer ikke at kunne understøtte alle browsere og
styresystemer, samt for tilgængeligheden af abonnementet gennem egne og
tredjepartssites. Manglende adgang godtgøres ikke. I tilfælde af nedetider, som
væsentligt forringer brugen af abonnement, forlænger Diginotes adgangen til det
købte abonnement med en periode svarende til den tabte.

Ved køb af et abonnement opretter du samtidig en
brugerprofil. Din brugerprofil er personlig, må kun benyttes på en enhed og må
ikke benyttes af personer uden for din husstand. Diginotes forbeholder sig
retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er
opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at
profiloplysningerne er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt.

Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og
produkter, som er en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i
abonnementsperioden, med mindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det
enkelte produkt. Produkterne kan printes, og i de fleste tilfælde downloades.

11 B. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Diginotes digitale tjenester er du forpligtet
til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du
afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være
racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være
stødende eller krænkende. Diginotes forbeholder sig retten til, men er ikke
forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder
retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere - uden forudgående meddelelse -
spærres, såfremt Diginotes finder det påkrævet af tekniske eller
sikkerhedsmæssige årsager. Diginotes forbeholder enhver ret til at kræve, at du
holder Diginotes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din
overtrædelse af nærværende vilkår.