Vilkår og betingelser for brug af hjemmesiden

Medlemsbetingelser

Nedenstående Medlemsbetingelser gælder for alle medlemskaber tegnet hos Diginotes.

1. Aftaleindgåelse og kvittering

Når du tegner et medlemskaber, indgår du en aftale med Diginotes. Ved tegning af et medlemskaber modtager du en kvittering via e-mail, som du bør gemme, da det er kvitteringen for dit medlemskaber. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret.

2. Medlemskaber

Medlemskabet kan tegnes på digital udgivelse. Læs mere under pkt. 11.

3. Opsigelse

Du kan altid opsige dit medlemskaber via diginotes.dk/ /medlems-konto-2/

4. Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret. Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor du indgår aftale om et abonnement.

For at gøre brug af fortrydelsesretten skal du inden 14 dage meddele dette til Diginotes

5. Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et medlemskaber hos Diginotes eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Diginotes. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af et medlemskaber og brug af vores produkter.

6. Ophavsret

Alt indhold, der indgår i Diginotes digitale udgivelser, er til personligt brug. Materialet er ophavsretligt beskyttet og må derfor ikke kopieres eller videregives. Print af digitale udgivelser må kun ske til personligt brug, og yderligere anvendelse samt eksemplarfremstilling kræver skriftlig aftale med Diginotes. Enhver redaktionel gengivelse eller kommerciel udnyttelse af materiale må kun finde sted med tilladelse fra Diginotes. Virksomheder må ikke printe eller formidle materiale til brug for virksomhedens medarbejdere eller til kommercielt brug hverken fysisk eller digitalt.

Se mere om ophavsret og vilkår for brug Diginotes.dk/ophavsret-og-vilkaar.

7. Ansvarsfraskrivelse

Diginotes påtager sig ikke ansvar for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling eller tab påført på anden vis. Vi fraskriver os tilmed ethvert ansvar for tab forårsaget af manglende opfyldelse af tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.

Diginotes er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved produkter, herunder fejl i data m.v., med mindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Diginotes som forsætlig eller uagtsom.

Aftalen er omfattet af Købelovens mangelsregler, som finder anvendelse ved forbrugerkøb.

8. Ændring af medlemskabsvilkårene

Diginotes har til enhver tid ret til at ændre nærværende medlemskabsvilkår.

Ændringer vil blive varslet med mindst én måneds varsel og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Det er abonnentens ansvar at holde sine adresseoplysninger opdaterede (herunder e-mail og telefonnummer), således at kommunikation fra Diginotes altid kan modtages.

9. Betaling

Da alt er gratis er der ingen betaling.

10. Medlemskaber

Diginotes udbyder følgende medlemskab for Diginotes:

1 år: Giver gratis fuld adgang til Diginotes.dk i 1 år

10 A. Adgang til digitale udgivelser

Diginotes produkter understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men vi garanterer ikke at kunne understøtte alle browsere og styresystemer, samt for tilgængeligheden af medlemskabet gennem egne og tredjepartssites. Manglende adgang godtgøres ikke.

Ved oprettelse af et medlemskab opretter du samtidig en brugerprofil. Din brugerprofil er personlig, må kun benyttes på en enhed og må ikke benyttes af personer uden for din husstand. Diginotes forbeholder sig retten til at lukke profilen og kræve erstatning for ethvert tab, der er opstået som følge af misligholdelse af aftalen. Det er dit ansvar, at profiloplysningerne er opdaterede, og at dit password er hemmeligholdt.

Dit medlemskab vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, som er en del af medlemskabet, vil kun være tilgængelige i medlemskabsperioden, med mindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Produkterne kan printes, og i de fleste tilfælde downloades.

11 B. Retningslinjer for brug og spærring af abonnementer og profiler

Som bruger af Diginotes digitale tjenester er du forpligtet til at udvise hensyn over for andre brugere. Oplysninger og informationer, du afgiver ved brug af dit abonnement, din profil eller indlæg m.v., må ikke være racistiske, injurierende, skrevet i en grov tone eller på anden vis være stødende eller krænkende. Diginotes forbeholder sig retten til, men er ikke forpligtet til at redigere og fjerne indhold, der ikke overholder retningslinjerne, uden returnering af betaling for abonnementet.

En profil kan endvidere – uden forudgående meddelelse – spærres, såfremt Diginotes finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Diginotes forbeholder enhver ret til at kræve, at du holder Diginotes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af din overtrædelse af nærværende vilkår.